baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

zapraszamy do testu z religii klasy 1h oraz 1i

Witam. Link do testu z religii. Zapraszam do zabawy. Test zostanie zamknięty o 10.55. Link jeśli nie działa po kliknięciu należy przekopiować w pole wyszukiwania.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdD_U072_EO3ODKXpnRwAIjoewVPih8L-rekHdpcjCsyabJhA/viewform?usp=sf_link

zajęcia dla uczniów - EDUKACJA DLA BEZPIECZEŃSTWA

Edukacja dla bezpieczeństwa

klasy 1

Edukacja dla bezpieczeństwa
Temat: Nagłe zatrzymanie krążenia u osoby dorosłej.

1.Podstawowe czynności ratujące życie (Basic life support – BLS)
Podstawowe czynności resuscytacyjne, czyli tzw. resuscytacja bezprzyrządowa,
obejmuje utrzymywanie drożności dróg oddechowych oraz podtrzymywanie
oddychania (sztuczna wentylacja) i krążenia (masaż zewnętrzny serca)
załącznik nr 1


Technika czynności związanych z BLS
OCEŃ REAKCJE
– spróbuj nawiązać kontakt z ofiarą: delikatnie potrząśnij za ramiona, głośno zapytaj: – np.: co się Pani (Panu) stało?
(ewentualnie sprawdź reakcje na mocne dotknięcie – np. klepnięcie w policzek lub ból np. przez uszczypnięcie płatka usznego);
– JEŻELI OFIARA REAGUJE
(daje wyraźne oznaki życia – odpowiada lub porusza się)
– pozostaw ją w pozycji w jakiej była;
– sprawdzaj co jakiś czas parametry życiowe;
– w razie potrzeby sprowadź pomoc.
– JEŻELI OFIARA NIE REAGUJE
– zawołaj głośno pomoc.
UDROŻNIJ DROGI ODDECHOWE
– odwróć ratowanego na plecy;
– odegnij głowę do tyłu ręką umieszczoną na czole ratowanego (nie wolno w podejrzeniu urazu szyi!);
– drugą ręką unieś żuchwę;
– w przypadku podejrzenia urazu kręgosłupa szyjnego – każdy chory z zaburzeniami świadomości po urazie – jedynie uniesienie żuchwy – ze stabilizacją głowy w pozycji pośredniej bez jej odginania;
(zawsze trzeba pamiętać o usunięciu obluzowanych protez zębowych oraz wszelkich ciał obcych, np. wydzieliny, śluzu, krwi, wymiocin, resztek jedzenia itp. zalegających w jamie ustnej);
SPRAWDŹ ODDECH
– popatrz na ruchy oddechowe klatki piersiowej lub brzucha;
– posłuchaj oddechu przy ustach ratowanego;
– poczuj wydychane powietrze na policzku (grzbiecie dłoni).
(masz na to tylko 10 sekund).
– JEŻELI OFIARA ODDYCHA PRAWIDŁOWO
– ułóż ratowanego w pozycji bezpiecznej (tzw. pozycja boczna ustalona);
– wezwij pomoc;
– kontroluj regularnie oddech, wyklucz oddechy agonalne.
– JEŻELI OFIARA NIE ODDYCHA
ALARM – wezwij pomoc, gdy pacjent jest nieprzytomny i nie oddycha prawidłowo
(telefonicznie – 999, 112, lub – przy braku telefonu – wyślij kogoś lub sprowadź pomoc sam, nawet jeżeli musisz zostawić ofiarę – oprócz sytuacji wyjątkowych – NZK wtórne do bezdechu).

zajęcia dla uczniów - PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI

Podstawy przedsiębiorczości

klasy 1 i 2

1. Jakie ubezpieczenia obejmuje system ubezpieczeń społecznych.
2. Napisz jakie są prawa i obowiązki pracownika według kodeksu pracy.

Krzyżówka - załącznik nr 1

Pytania:

1.Osoba nerwowa, impulsywna, szybko popadająca w konflikty;
2.Brak czegoś, co jest mu niezbędne do życia i rozwoju;
3.Zachowanie danej osoby, której oczekują inni ludzie;
4.Osoba prowadząca działalność gospodarczą;
5.Miejsce spotkania kupujących i sprzedających;
6.Upomnienie, nagana, zwolnienie;
7.Wzrost poziomu cen dóbr i usług;


Klucz odpowiedzi:

1.Choleryk
2.Potrzeba
3.Rola
4.Przedsiębiorca
5.Rynek
6.Kara
7.Inflacja