baner.png
Flaga UE

 Szkoła Branżowa I stopnia Nr 8 w Bytomiu
bierze udział w projekcie Erasmus+

 

Wejdź na stronę projektu

Aktualności

zajęcia dla uczniów - WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

Wszystkie klasy III zobowiązuję do przeczytania rozdziału dotyczącego pojęcia i genezy praw człowieka. Temat w linku https://epodreczniki.pl/a/czym-sa-prawa-czlowieka/DqbmitF6S
Pod tematem są ćwiczenia – proszę o ich wykonanie. W tym linku są zawarte dwa następne tematy obowiązujące do realizacji.
Proszę wykorzystać linki:http://www.unic.un.org.pl/prawa_czlowieka/
Proszę o przepisanie do zeszytu :
• Cechy praw człowieka
• Generacje praw człowieka(3)
• System ochrony praw człowieka – schemat
Zadaniem do wykonania jest znalezienie i wypisanie przykładów łamania praw człowieka.

zajęcia dla uczniów - BIOLOGIA 1

BIOLOGIA - KLASA If, Ig, Ih, Ii

Dział: Inżynieria genetyczna.

Wykorzystanie osiągnięć genetyki w badaniach naukowych.

Proszę o otwarcie materiału edukacyjnego zawartego w linku:
https://epodreczniki.pl/a/wykorzystanie-badan-dna…/D63PEITfu
Po ukazaniu się strony internetowej: epodreczniki.pl zapoznaj się z krótkim wstępem (rozpoczynającym się od słów: "Kod kreskowy..."), a następnie przeczytaj tekst zamieszczony w punkcie 1. Badania genomów. Na podstawie informacji z tekstu określ jedno zastosowanie techniki laboratoryjnej, jaką jest sekwencjonowanie DNA.
W oparciu o punkt 2. Projekt poznania ludzkiego genomu podaj przykład zastosowania wyników badań prowadzonych w ramach "Projektu Poznania Ludzkiego Genomu" (HPG).
Przejdź do części: Zadania i wykonaj Ćwiczenie 1 oraz Ćwiczenie 2 (sprawdź od razu, czy poprawnie je wykonałeś; jeśli pojawiły się błędy, spróbuj je poprawić).
Zadanie dla chętnych - Na miarę możliwości zapoznaj się z informacjami zawartymi w punkcie 3. Wykorzystanie bioinformatyki w filogenetyce.

zajęcia dla uczniów - BIOLOGIA 2

Biologia klasa I A , IC, ID
Temat : Oddychanie komórkowe
Link do tematu https://epodreczniki.pl/a/oddychanie/D1BvWZlaaenia
Proszę wykonać ćwiczenia znajdujące się pod tematem.
Na YouTube są dwa filmy pt. oddychanie komórkowe – proszę obejrzeć.
https://www.youtube.com/watch?reload=9&v=Ftxwd7rP4y4 – ten film bardzo polecam

Do przepisania do zeszytu:


Oddychanie komórkowe jest kluczowe dla naszego życia. Ten złożony proces zachodzi w każdej komórce i dostarcza niezbędnej energii. Dlaczego jest dla nas tak ważny? Otóż bez pożywienia możemy przeżyć w zasadzie nawet kilka tygodni. Bez wody - kilka dni. Bez tlenu - kilka minut. A bez ATP, czyli produktu oddychania komórkowego zaledwie kilka sekund. Oddychanie komórkowe to proces, który dostarcza komórkom uniwersalnego źródła energii w postaci molekuł (cząsteczek) wspomnianego ATP.
ATP
organiczny związek chemiczny; nośnik energii chemicznej biologicznie użytecznej, który pełni funkcję magazynu energii w procesach fotosyntezy i oddychania komórkowego; zawarta w nim energia jest bezpośrednio wykorzystywana do przeprowadzania procesów życiowych

Oddychanie komórkowe może zachodzić na dwa sposoby:
• z udziałem tlenu (oddychanie aerobowe) - wydajne
• bez udziału tlenu (fermentacja, oddychanie anaerobowe) - mało wydajne.
Substratem oddychania komórkowego jest glukoza. Produktami rozkładu glukozy są zawsze dwutlenek węgla (CO2) oraz woda (H2O).


Oddychanie komórkowe = glikoliza + cykl Krebsa + łańcuch oddechowy
Oddychanie komórkowe (Rys. 1) składa się z trzech kroków, którymi są:
• glikoliza (w cytoplazmie komórek)
• cykl Krebsa (cykl kwasu cytrynowego, w macierzy mitochondrialne)
• łańcuch oddechowy (w macierzy mitochondrialnej).

ATP uzyskujemy zarówno na drodze glikolizy (rozkładu glukozy) jak również w cyklu Krebsa, jednak najbardziej wydajnym źródłem energii jest dla komórek mitochondrialny łańcuch oddechowy, który w dużym uproszczeniu jest niczym innym jak kontrolowaną enzymatycznie serią reakcji z mieszaniną piorunującą, podczas której wodór łączy się z tlenem, dając wodę oraz - jako produkt uboczny reakcji - energię.
Ze względu na kluczową rolę mitochondriów w pozyskiwaniu energii mitochondriopatie wiążą się z niedoborami energetycznymi w organizmie, z powodu których cierpią przede wszystkim te narządy, które wykazują największe zapotrzebowanie energetyczne. Jeżeli pamiętasz, jakie organy kryją w sobie największe ilości mitochondriów, to z łatwością domyślisz się, że chodzi głównie o:
• mózg i komórki nerwowe
• serce
• wątrobę
• mięśnie

zajęcia dla uczniów - CHEMIA 2

CHEMIA - KLASA Ie, If, Ig, Ih, Ii

Dział: Chemia gleby.

Zanieczyszczenie gleb.

W oparciu o materiał zamieszczony w linku:
https://www.youtube.com/watch?v=4YrLZ2sOk3o odpowiedz na pytania:
- Co to znaczy, że gleba jest naturalnym filtrem?
- Wymień 3 źródła chemicznego zanieczyszczenia gleb.

Obejrzyj materiał zamieszczony w linku: https://www.youtube.com/watch?v=Br8DiSHu08c
Następnie zaproponuj 3 sposoby ochrony gleby przed degradacją.

Wykonaj następujące zadanie - Do poniższych opisów przyporządkuj nazwę jednego odpowiedniego rodzaju zanieczyszczeń: metale ciężkie, węglowodory, pestycydy, azotany.

- pojawiają się w glebie na skutek używania dużej ilości nawozów mineralnych - ...................
- to ołów i kadm, pochodzą często ze składowisk śmieci - ............................
- substancje te są używane w celu zwalczania chorób i szkodników roślin - ..............................
- przedostają się do środowiska podczas transportu ropy naftowej - ..........................................

Zadanie dla chętnych - Na miarę możliwości zapoznaj się z wybranymi przez siebie fragmentami materiału edukacyjnego, do którego odsyła link:
https://epodreczniki.pl/a/nawozy-naturalne-a-zyzn…/DcBSaddLe